Telefon: 602 191 832 lub 22 768 73 72 E-mail: agnieszka@maniakowska.pl

Aktualności

W ostatnich latach coraz częściej wyjeżdżamy za granicę do pracy, ale nie tylko zagraniczni pracodawcy otworzyli swoje drzwi dla Polaków. Duża liczba młodych ludzi podejmuje także studia w innym państwie i tam uzyskuje kwalifikacje zawodowe oraz stopień naukowy.

Klienci często pytają mnie o specjalną klauzulę poświadczającą, zwaną apostille. Jest to najczęściej dodatkowa kartka dołączana do dokumentu z odpowiednim formularzem podpisanym i opieczętowanym przez urzędnika.

Zagraniczne prawo jazdy to jeden z dokumentów najczęściej przynoszonych do tłumacza przysięgłego w celu przygotowania jego przekładu. Coraz więcej cudzoziemców przyjeżdżających do Polski chce wykonać tłumaczenie poświadczone prawa jazdy, aby uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami także w Polsce.

Tłumaczenie przysięgłe (ustawowo zwane „poświadczonym” lub „uwierzytelnionym”) jest wymagane w szczegółowo określonych okolicznościach. Najczęściej będziemy potrzebować tłumaczenia dokumentu z języka angielskiego na język polski przy okazji rejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji (z USA tzw. „title”, z Wielkiej Brytanii „registration certificate”), zgłoszenia urodzenia dziecka („certificate of birth”, „certified copy of an entry of birth” itp.) albo zgonu („certificate of death”) czy innej zmiany dotyczącej stanu cywilnego (dokument z USA to najczęściej „certification of vital record”).

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną biuro przechodzi na pracę zdalną.

Proszę o kontakt drogą telefoniczną/elektroniczną.