Telefon: 602 191 832 E-mail: agnieszka@maniakowska.pl

Aktualności

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy nagrodę Najlepsi 2023 za znakomite opinie od naszych Klientów.

W ostatnich latach coraz częściej wyjeżdżamy za granicę do pracy, ale nie tylko zagraniczni pracodawcy otworzyli swoje drzwi dla Polaków. Duża liczba młodych ludzi podejmuje także studia w innym państwie i tam uzyskuje kwalifikacje zawodowe oraz stopień naukowy.

Wraz z koronacją króla Karola III zachodzi wiele zmian dotyczących Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Po śmierci królowej Elżbiety II zmianie ulegną banknoty i monety, tytuły członków rodziny królewskiej, instytucji państwowych, a nawet hymn państwowy Wielkiej Brytanii. Niektóre zmiany wejdą w życie od razu, inne zajmą kilka następnych lat.

Zagraniczne prawo jazdy to jeden z dokumentów najczęściej przynoszonych do tłumacza przysięgłego w celu przygotowania jego przekładu. Coraz więcej cudzoziemców przyjeżdżających do Polski chce wykonać tłumaczenie poświadczone prawa jazdy, aby uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami także w Polsce.

Wycena tłumaczenia przysięgłego a strona rozliczeniowa

Jedną z pierwszych informacji, na którą zwróci uwagę każda osoba zainteresowana zleceniem tłumaczenia poświadczonego, będzie jego cena. Zdecydowana większość tłumaczy przysięgłych wycenę podaje w przeliczeniu na stronę rozliczeniową dokumentu, co może budzić pewne wątpliwości.

Klienci często pytają mnie o specjalną klauzulę poświadczającą, zwaną apostille. Jest to najczęściej dodatkowa kartka dołączana do dokumentu z odpowiednim formularzem podpisanym i opieczętowanym przez urzędnika.

Statystyki podają, że z biegiem lat coraz więcej Polaków zawiera związki małżeńskie z cudzoziemcami. Jeśli małżeństwo zostaje zawarte poza granicami, by akt małżeństwa w Polsce działał jako pełnoprawny dokument potwierdzający zawarcie związku, potrzebna jest jego transkrypcja. Transkrypcja (tłumaczenie) pozwala zarejestrować zagraniczny akt małżeństwa i powoduje przeniesienie go do polskiego rejestru stanu cywilnego.

Tłumaczenie przysięgłe (ustawowo zwane „poświadczonym” lub „uwierzytelnionym”) jest wymagane w szczegółowo określonych okolicznościach. Najczęściej będziemy potrzebować tłumaczenia dokumentu z języka angielskiego na język polski przy okazji rejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji (z USA tzw. „title”, z Wielkiej Brytanii „registration certificate”), zgłoszenia urodzenia dziecka („certificate of birth”, „certified copy of an entry of birth” itp.) albo zgonu („certificate of death”) czy innej zmiany dotyczącej stanu cywilnego (dokument z USA to najczęściej „certification of vital record”).