Telefon: 602 191 832 lub 22 768 73 72 E-mail: agnieszka@maniakowska.pl

Tłumaczenia ustne

Oferuję tłumaczenie ustne dla osób fizycznych i firm. Towarzyszę klientom wszędzie tam, gdzie potrzebny jest tłumacz przysięgły języka angielskiego, w czasie rozmów z przedstawicielami zagranicznych oraz polskich instytucji i urzędów, w trakcie spotkań firmowych, aktów notarialnych, ślubów i innych uroczystości.

Tłumaczenie pisemne

Może mieć formę zwykłą w postaci pliku lub wydruku potrzebnego do celów prywatnych bądź poświadczoną. Tłumaczenie poświadczone ma postać wydruku opatrzonego okrągłą pieczęcią oraz formułą i podpisem tłumacza przysięgłego lub dokumentu elektronicznego podpisanego przez tłumacza przysięgłego za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Agnieszka Maniakowska - tłumacz przysięgły języka angielskiego

Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP 94/11. Ukończyłam studia dla tłumaczy (lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego i niemieckiego) na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem też absolwentką Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Przysięgłych oraz Podyplomowych Studiów Prawa i Administracji. Ponadto poszerzam swoje kompetencje zawodowe, biorąc udział w licznych szkoleniach i warsztatach tematycznych oraz odbywając praktyki i staże.


Co mogę dla Ciebie zrobić?

Oferuję tłumaczenia poświadczone (przysięgłe), wymagające poświadczenia i pieczęci tłumacza przysięgłego, a także tłumaczenia zwykłe m.in. z dziedziny prawa, biznesu i finansów, dokumentów oficjalnych oraz korporacyjnych. Wykonuję tłumaczenia ustne podczas zawierania aktów notarialnych, w urzędach, sądach, prokuraturze i w innych instytucjach. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami mojej oferty.


Oferta