Telefon: 602 191 832 E-mail: agnieszka@maniakowska.pl

Wybierz swój język

Cennik

Rodzaj tłumaczeniaZ języka angielskiego na polski i z języka polskiego na angielski
1 strona tłumaczenia pisemnego od 65 zł
1 blok tłumaczenia ustnego (4 godz.) od 800 zł

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenie zwykłe 1 strony obejmuje 1500 znaków ze spacjami.

Tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) 1 strony to 1125 znaków ze spacjami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagradzania za czynności tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia rozliczane są na podstawie liczby znaków w dokumencie przetłumaczonym. Opłata naliczana jest z dokładnością do 0,5 strony rozliczeniowej z zaokrągleniem w górę. Opłata minimalna wynosi równowartość 1 strony. Do tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym (powyżej 5 stron dziennie lub w tym samym dniu) doliczany jest dodatek w wysokości 50%.

Czas realizacji zlecenia nie obejmuje sobót, dni ustawowo wolnych od pracy ani dnia przyjęcia zlecenia.


Tłumaczenia ustne

Podana stawka naliczana jest za każdy rozpoczęty blok tłumaczenia. Minimalna stawka wynosi równowartość tłumaczenia jednego bloku.

Czas zlecenia liczony jest od godziny, na którą tłumacz był zamówiony, do chwili zakończenia tłumaczenia. Do czasu tego wliczane są wszystkie ewentualne przerwy. W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych poza terenem Legionowa do czasu tłumaczenia należy doliczyć czas dojazdu.