Telefon: 602 191 832 lub 22 768 73 72 E-mail: agnieszka@maniakowska.pl

Aktualności

Wycena tłumaczenia przysięgłego a strona rozliczeniowa

Jedną z pierwszych informacji, na którą zwróci uwagę każda osoba zainteresowana zleceniem tłumaczenia poświadczonego, będzie jego cena. Zdecydowana większość tłumaczy przysięgłych wycenę podaje w przeliczeniu na stronę rozliczeniową dokumentu, co może budzić pewne wątpliwości.

Czym jest strona rozliczeniowa?

Strona rozliczeniowa to jednostka, której używa się do wyceny tłumaczeń poświadczonych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, z dnia 24 stycznia 2005 r., za stronę rozliczeniową tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków ze spacjami (co rozumie się nie tylko jako litery, ale także cyfry, znaki interpunkcyjne i symbole). Warto pamiętać, że dokładnej wyceny dokonuje się po przeliczeniu liczby znaków ze spacjami w języku docelowym, czyli w wykonanym już tłumaczeniu.

Od czego zależy liczba znaków?

Stosowanie takiego systemu jest pomocne zarówno dla tłumacza, jak i dla zlecającego. Dzięki niemu można mieć pewność, że cena za tłumaczenie przysięgłe będzie odpowiadać nakładowi pracy tłumacza. Bardzo często jedna strona fizyczna dokumentu nie równa się stronie rozliczeniowej, co może spotykać się z niezrozumieniem. Dzieje się tak ze względu na liczbę znaków na jednej stronie (a więc na czcionkę, w jakiej jest on spisany, czy odległość między wersami), liczbę występujących pieczęci, symboli, znaków specjalnych. Co więcej, w tłumaczeniu poświadczonym tłumacz powinien także uwzględnić stan dokumentu, a więc opisy ewentualnych zniszczeń, zatarć, przedziurawień i tym podobnych.

Istotną informacją jest również to, że każda rozpoczęta strona tłumaczenia poświadczonego jest traktowana jako cała.

Strona rozliczeniowa w tłumaczeniu zwykłym

W przypadku tłumaczeń zwykłych, czyli niepoświadczonych pieczęcią tłumacza przysięgłego, nie ma ścisłych wytycznych. Dlatego za stronę rozliczeniową można uznać 1800 znaków ze spacjami, a także nawet 1400 znaków ze spacjami. To, a także fakt czy wycena oparta jest na liczbie znaków ze spacjami w oryginale czy w tłumaczeniu, zostaje do ustalenia bezpośrednio pomiędzy klientem a tłumaczem.

Źródło:

rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego