PL | EN

Oferuję tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe), wymagające poświadczenia i pieczęci tłumacza przysięgłego, i zwykłe z następujących dziedzin:


DOKUMENTY KORPORACYJNE

korespondencja handlowa, dokumentacje przetargowe, warunki handlowe, umowy spółek, statuty, uchwały

PRAWO

umowy, akty prawne, pełnomocnictwa, pisma procesowe, wyroki i inne dokumenty sądowe

BIZNES I FINANSE

sprawozdania, bilanse, gwarancje, tłumaczenie spotkań biznesowych i negocjacji handlowych

DOKUMENTY OFICJALNE

dokumenty metrykalne (akty urodzenia, ślubu, zgonu), świadectwa szkolne, zaświadczenia

UE

wnioski, biuletyny, materiały informacyjne

INNE

materiały szkoleniowe, artykuły prasowe, faktury


Wykonuję tłumaczenia ustne podczas zawierania aktów notarialnych, w urzędach, sądach, prokuraturze i innych instytucjach.

Wystawiam faktury VAT.

Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla tłumaczy.

Zapewniam pełną poufność dokumentów powierzonych przez klientów.


PRZYKŁADY PROJEKTÓW TŁUMACZENIOWYCH WYKONANYCH W OSTATNICH KILKU LATACH:

DOKUMENTY KORPORACYJNE

 • korporacyjne standardy gromadzenia i przechowywania danych osobowych
 • kodeks postępowania i etyki w biznesie
 • wycena wartości sp. z o.o.
 • statut S.A.
 • odpisy z KRS / wpisy do ewidencji działalności gospodarczej

BIZNES/FINANSE

 • sprawozdanie finansowe spółki paliwowej
 • gwarancje bankowe dobrego wykonania umowy

UMOWY

 • umowa na wykonanie projektu montażu masztu pomiarowego i dopełnienie procedury pozwolenia na budowę masztu do pomiaru kierunku i siły wiatru
 • umowa licencyjna EULA dla użytkowników oprogramowania
 • umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich o przygotowanie serii wydawniczej
 • umowy o zachowaniu poufności

PRZETARGI

 • SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji spółki energetycznej
 • procedura wydawania zezwolenia na inwestycję w zakresie realizacji elektrowni
 • umowa na realizację przetargu w trybie Prawa zamówień publicznych

UNIA EUROPEJSKA

 • biuletyny UE dotyczące niedyskryminacji i dobrych praktyk w zakresie równego traktowania obywateli

INNE

 • informacje na strony internetowe sklepu z zabawkami, kancelarii podatkowej i innych
 • artykuły o trudnościach w uczeniu się u dzieci
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS! PTC