PL | EN

TŁUMACZENIE Z ANGIELSKIEGO NA POLSKI I Z POLSKIEGO NA ANGIELSKI1 STRONA TŁUMACZENIA

PISEMNEGO

OD

40


1 BLOK TŁUMACZENIA

USTNEGO (4 GODZ.)

OD

500


DO POWYŻSZYCH CEN NELEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT W WYSKOŚCI 23%.


TŁUMACZENIA PISEMNE

Tłumaczenie zwykłe 1 strony obejmuje 1500 znaków ze spacjami.

Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) 1 strony to 1125 znaków ze spacjami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagradzania za czynności tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia rozliczane są na podstawie liczby znaków w dokumencie przetłumaczonym. Opłata naliczana jest z dokładnością do 0,5 strony rozliczeniowej z zaokrągleniem w górę. Opłata minimalna wynosi równowartość 1 strony. Do tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym (powyżej 5 stron dziennie lub w tym samym dniu) doliczany jest dodatek w wysokości 50%. Czas realizacji zlecenia nie obejmuje sobót, dni ustawowo wolnych od pracy ani dnia przyjęcia zlecenia.


TŁUMACZENIA USTNE

Podana stawka naliczana jest za każdy rozpoczęty blok tłumaczenia. Minimalna stawka wynosi równowartość tłumaczenia jednego bloku.

Czas zlecenia liczony jest od godziny, na którą tłumacz był zamówiony, do chwili zakończenia tłumaczenia. Do czasu tego wliczane są wszystkie ewentualne przerwy. W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych poza terenem Legionowa do czasu tłumaczenia należy doliczyć czas dojazdu.


Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Szczegółowe warunki zleceń ustalane są indywidualnie.Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS! PTC